Blog Elements

You can display blog posts in various ways with the “Blog Post” element/shortcode. You can see one example here and even more at the blog main menu item of this demo.

دوره برگزارشده آموزش سنگنوردی در سایت انجدان

, ,

برگزاری ۳ کارگاه آموزشی فنی فروردین ۱۴۰۰

با تصمیم گیری کارگروه فنی باشگاه شاهین کارگاه های آموزشی سنگنوردی،غار نوردی و دره نوردی در مورخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ برگزار شد.
,

صعود به قله آلاداغ نوروز ۱۴۰۰

طبق قرار قبلی نفرات شرکت کننده در ساعت ۷ صبح در میدان شریعتی حاضر شدند و به سمت روستای خوش تپه حرکت کردند پس از رسیدن به روستا در کنار چشمه میان روستا توقف کرده و از از آنجا با حرکت در جهت شمال ادامه مسیر داده و از روستا خارج شدیم.
,

پروژه تحقیقاتی پوشش گیاهی کوه کوجه تفرش

سرکار خانم هجرتی از دانشجویان رشته محیط زیست پروژه تحقیقاتی پوشش گیاهی در کوه کوجه تفرش را داشتند ؛ که دراین ارتباط از باشگاه کوهنوردی شاهین جهت این امر به لحاظ فنی و راهنما ، درخواست همکاری مینمایند؛ که مدیریت باشگاه آقای گنجه ای هم همکاری را در این رابطه پذیرفته و تیمی ۴نفره از باشگاه  همراه تیم تحقیقاتی سه نفره مینمایند .
,

برگزاری کارگاه آموزشی برف

در راستای تقویم باشگاه و اعلام آن جهت اطلاع اعضا، دررسانه های باشگاه و با ثبت نام علاقمندان برنامه و حل مسایل بیمه بچه ها و با در نظر گرفتن دو دستگاه مینی بوس طبق قرار قبلی راس ساعت ۷ صبح از میدان شریعتی به طرف منطقه مورد نظر حرکت کردیم .
,

صعود به قله دماوند از مسیر جنوبی اسفند۹۹

در راستای برنامه ریزی قبلی و هدف از پیش تعیین شده این تیم از باشگاه که همراه با تمرینات از طریق اجرای برنامه های مختلف در دو ماهه فصل زمسنان بود؛ که تماما هماهنگ با باشگاه انجام میگرفت ؛و گزارشهای برنامه های اجرا شده در آرشیو باشگاه موجود است ؛ تصمیم به اجرای پیک برنامه زمستانه خود یعنی صعود به قله دماوند گرفتیم.