سرکار خانم هجرتی از دانشجویان رشته محیط زیست پروژه تحقیقاتی پوشش گیاهی در کوه کوجه تفرش را داشتند ؛ که دراین ارتباط از باشگاه کوهنوردی شاهین جهت این امر به لحاظ فنی و راهنما ، درخواست همکاری مینمایند؛ که مدیریت باشگاه آقای گنجه ای هم همکاری را در این رابطه پذیرفته و تیمی ۴نفره از باشگاه  همراه تیم تحقیقاتی سه نفره مینمایند .

با هماهنگی هایی که در روزهای قبل انجام شده بود ساعت ۷ صبح بعد از تجمع شرکت کنندگان در محل دروازه تهران به سرپرستی و مربیگری جناب آقای رضا رهنورد با یک دستگاه اتوبوس و چند ماشین شخصی به سمت قم حرکت کردیم