طبق برنامه ریزی انجام شده روز یکشنبه ۲۸ دی ماه ۹۹ باحضور همنوردان شرکت کننده در برنامه ساعت ۵:۱۵ صبح با وسیله نقلیه شخصی از اراک حرکت نمودیم .
ساعت ۷:۳۰ دقیقه به روستا فردو قم رسیدیم.

ساعت ۷:۱۰ دقیقه صبح تعداد ۲۴ نفر از اعضای تیم به وسیله ۶ دستگاه ماشین سواری به سمت روستای فر حرکت کردیم.
ساعت ۸:۱۰ از ابتدای مسیر به سرقدمی جناب آقای فرضی تیم حرکت خود را آغاز نمود.

با هماهنگی هایی که در روزهای قبل انجام شده بود ساعت ۷ صبح بعد از تجمع شرکت کنندگان در محل دروازه تهران به سرپرستی و مربیگری جناب آقای رضا رهنورد با یک دستگاه اتوبوس و چند ماشین شخصی به سمت قم حرکت کردیم

ساعت‌۶‌و‌۴۰‌دقیقه ‌استارت ‌برنامه‌ زده‌شد.در دی ماه ؛صعودی دلچسب را در هوای بسیار عالی ؛ زیر گرمای نور خورشید تجربه میکردیم. با گرمتر شدن هوا در‌ ساعت ‌۹و‌ ۳۰‌ دقیقه‌ کمی‌ استراحت‌کرده و‌ سپس به‌حرکت‌ خود‌ادامه‌دادیم‌،

با بررسی های بعمل آمده در خصوص وضعیت منطقه ، مسیر ، آب و هوا و سطح آمادگی و تکنیکی نفرات، مورخه جمعه ۱۲دی ماه ۹۹ ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از مبدا شازند ( جنب پادگان امام علی ) استارت زده شد

ساعت ۶:۴۰ دقیقه صبح جمعه از میدان شریعتی به سمت روستای الرج حرکت کردیم و ساعت ۷:۳۰ وارد روستا شدیم . بعد از صرف صبحانه حرکت به سمت یال منتهی به خط الراس را آغاز کردیم

به مناسبت روز جهانی کوهستان در تقویم‌ جهانی (۱۱ دسامبر ) و طبق برنامه قبلی و از پیش تعیین شده تقویم باشگاهی مبنی بر صعود یک روزه قله شهباز از مسیر تیغه ها که مسیر نسبتا فنی و مستلزم توان بدنی و تکنیکی افراد است

پیمایش غار سرو

یک گروه ۴ نفره طبق برنامه باشگاهی باشگاه شاهین اراک و در راستای اجرای برنامه های فنی و بالابردن سطح تکنیکی و عملیاتی اعضاء، تصمیم به پیمایش کامل چاه غار سرو گرفتیم.

برنامه صعود یکروزه قله ازنادر از مسیر گرده شمالی ( کول کول ) و فرود از دره عروس (دره ازنادر) ساعت ۰۳:۰۰ بامداد جمعه مورخه ۹۹/۰۷/۱۱ از اراک را به مقصد روستای کمندان از توابع ازنا ترک کردیم

روز جمعه ۱۱ مهر ساعت ۴ صبح از اراک میدان شریعتی
۹ نفر از اعضای گروه به همراه سرپرست برنامه جناب کوروش گودرزی حرکت کردیم .خانم قاهانی و اقای یاسری در شازند به ما پیوستند ساعت ۶ صبح به روستای کمندان رسیدیم ماشینها را در پارکینگ گذاشته، و به سمت پناهگاه حرکت کردیم