با اعلام خبر اولین صعود زمستانی موفق شرپاها به قله K2 دومین قله بلند جهان و یکی از فنی ترین قله های موجود، کارگروه روابط عمومی باشگاه کوهنوردی شاهین اقدام به ترجمه و تهیه کلیپی با عنوان صعود مجازی قله K2 نموده است