برگزاری دوره آموزشی آشنایی با اورژانس هوایی آن هم بصورت آنلاین بخاطر محدودیت های کرونایی، حرکتی نوین برای استفاده از حداکثر ظرفیت های آموزشی در بستر شبکه های مجازی بود که خود نوید بخش آنست که آموزش و نیاز به آموختن تحت تاثیر محدودیت قرار نخواهد گرفت.

جا دارد تشکر ویژه ای از آقای حسین بشاوردپور ریاست هیئت کوهنوردی اراک و اعضای کارگروه ایمنی، جستجو و نجات هیات کوهنوردی استان آقایان ابوالفضل ابوالمعصومی مسئول کارگروه، حمیدرضا ابوالحسنی دبیر کارگروه، امیر رجبی آموزش کارگروه،

و خانم منیژه سلمانی روابط عمومی کارگروه و همچنین حمایت باشگاه کوهنوردی شاهین و استاد این دوره اقای ایمان نظری داشته باشم.

امیدوارم با افزایش سطح دانش در رشته کوهنوردی کمتر شاهد رخداد های تلخ باشیم

سیامک رضایی

ریاست هیات کوهنوردی استان مرکزی

۱۲ دیماه ۹۹