با اعلام خبر اولین صعود زمستانی موفق شرپاها به قله K2 دومین قله بلند جهان و یکی از فنی ترین قله های موجود، کارگروه روابط عمومی باشگاه کوهنوردی شاهین اقدام به ترجمه و تهیه کلیپی با عنوان صعود مجازی قله K2 نموده است که در توضیحات این کلیپ به تفصیل در خصوص مشخصات، مسیر دسترسی، طول پیمایش و معرفی کمپ ها و … جهت آشنایی علاقمندان پرداخته شده است.

جا دارد از زحمات خانم انار هراتی و آقای حمیدرضا ابوالحسنی که ما را در تهیه و انتشار این کلیپ یاری نموده اند داشته باشیم.

جهت مشاهده این کلیپ مهیج به کانال آپارت باشگاه مراجعه نمایید.