مشخصات برنامه

صعود به قله شهباز

تاریخ اجرا : ۲۱ آذر ۹۹

سرپرست برنامه : مصطفی محسنی

مربی برنامه :

تعداد افراد شرکت کننده : ۲۲ نفر

افراد شرکت کننده :

خانم ها: طیبه شیرازی، بهناز قنبری، آذر هاشمی، اعظم عیدی، مریم قاهانی، فاطمه پالیزوان

آقایان: مصطفی محسنی، رضا نجیمی، امیر بهاری، میثم عابدی، نوید احمدی، محمد جعفری، علی کمالی، حمید نشاط فر، سجاد جاپلقیان، میثم حسینی، امیر مسعود خلیلی، احسان احمدی، عباس فرضی، امیر مجیدی، حسام ذوالفقاری، علیرضا حسنی

شرح گزارش:

به مناسبت روز جهانی کوهستان در تقویم‌ جهانی (۱۱ دسامبر ) و طبق برنامه قبلی و از پیش تعیین شده تقویم باشگاهی مبنی بر صعود یک روزه قله شهباز از مسیر تیغه ها که مسیر نسبتا فنی و مستلزم توان بدنی و تکنیکی افراد است، نفرات تیم ( ۲۲ نفر )توسط سرپرستی محترم برنامه، آقای مصطفی محسنی انتخاب و پس از بررسی های بعمل آمده در خصوص وضعیت آب و هوایی و بارش ها و شرایط منطقه ، ساعت ۰۵:۳۰ مورخ ۲۱ آذر ماه از اراک راهی منطقه شدیم.
پس از سرشماری نفرات و مرور کلی و اجمالی نکات مرتبط به مسیر و صعود توسط سرپرست محترم برنامه ،ساعت ۰۶:۴۵ استارت برنامه از روستای سورانه (امام زاده عبداله) زده شد، بعلت بارش های اخیر در منطقه از همان ابتدای مسیر تیم درگیر برفکوبی شد که با جابجایی به موقع نفرات جهت برفکوبی این مسئله به خوبی مدیریت شد.
پس از ساعاتی پیمایش ریتمیک توام‌ با توقف هایی جهت استراحت و بارگیری نفرات ، به ابتدای گرده منتهی به تیغه ها رسیدیم و عبور تیم از گرده با توجه به شرایط بارش ها و سخت تر شدن مسیر و البته به جهت ایمنی نفرات اندکی کند تر صورت گرفت و پس از پیمایش گرده به ابتدای تیغه های شهباز رسیدیم؛
عبور از تیغه ها مستلزم کنترل و مدیریت بیشتر بود که با تغیر آرایش تیم توسط سرپرست و بهره گیری از نفرات فنی تر در میان نفرات به منظور حمایت سایر نفرات به مسیر تیغه ها ادامه دادیم و سرانجام در ساعاتی میانی روز و در شرایط آب و هوایی پایدار و ایمن تمامی نفرات تیم (۲۲نفر) بر بلندای قله زیبای شهباز ایستادند و پس از ثبت لحضات و صرف ناهاری مختصر بر روی قله مسیر فرود را اینبار از دهلیز مجاور قله (دره قیله) در پیش گرفتیم و به لطف خداوند و بخشش کوهستان و به صحت و سلامت تمامی نفرات برنامه در پارکینگ امامزاده عبدالله به پایان رسید .
تهییه گزارش : میثم حسینی

۰ پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد 🙂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.