با تصمیم گیری کارگروه فنی باشگاه شاهین کارگاه های آموزشی سنگنوردی،غار نوردی و دره نوردی در مورخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ برگزار شد.

کارگاه آموزشی سنگنوردی:

*سرپرست*: آقای محمد عبدلی

*مربی*:محمد عبدلی

*مکان برگزاری*:محل کنگره توره

*سرفصل کارگاه آموزشی سنگنوردی*:

۱.ابزار شناسی

۲.گره ها

۳.قواعد سنگنوردی(کلاسیک و غیرکلاسیک)

۴.انواع فرود

۵.طناب ریزی

۶.انواع کارگاها

۷.پوزیشن ها،حرکات و آشنایی با گیره ها و گیره گیری و…

۸. نحوه ی نصب کوئیک درا و همچنین نصب ابزار میانی(صرفا *نمایش داده شد)

۹.توضیحاتی درباره صعود اسپرت و کُردهای و پس از آن هرکدام از شرکت کنندگاه به صعود یک مسیر پرداختند.

کارگاه آموزشی غارنوردی:

*سرپرست*:آقای رضا نجیمی

*مکان برگزاری*:انجدان

*سر فصل کارگاه آموزشی غارنوردی*:

۱.پوشاک شناسی

۲.ابزار شناسی

۳.گره ها

۴.صعود بوسیله کرول

۵.فرود در غار

۶.عبور از ریبلی و انحراف

۷.انواع کارگاها

کارگاه آموزشی دره نوردی:

*سرپرست*: آقای عباس صوفی

*مربیان*:علیرضا گنجهای،عباس صوفی،مسعود نظری

*مکان برگزاری*:انجدان

*سرفصل کارگاه آموزشی دره نوردی*:

۱.ابزار شناسی

۲.گره ها

۳.انواع حالت های فرود با ابزار هشت

۴.استفاده از گره های اصطکاکی جهت فرود

۵.انواع حالتهای قفل کردن ابزار هشت و هشت شاخکدار

۶.عبور از ریبلی و گذر از انواع تراورس ساده شیبدار و در نهایت یک فرود معلق