نگاهی گذرا به شاهین

همنوردان ، مربیان، پیشکسوتان و اعضای محترم باشگاه کوهنوردی شاهین !
قبل از هر چیز مقدم شمارا به باشگاه کوهنوردی شاهین گرامی داشته، امیدواریم در کنار یکدیگر، با حفظ نظم و انسجام، ورزش کوهنوردی را که یک ورزش اجتاعی و گروهی است، را پیش ببریم و در اعتلای این ورزش مفرح و ملی بکوشیم . برکسی پوشیده نیست که این ورزش پر ابهت را می توان در اشکال مختلف آزاد و تشکلی پیش برد، ولی تأثیر گذاری تشکل کوهنوردی در امر پیش برد همه جانبه این ورزش بیشتر و بهتر بوده
است.
لذا براین اساس تشکل کوهنوردی شاهین، تأسیس یافته از سال ۱۳۸۱ تا سال ۹۶ تحت نام “گروه کوهنوردی شاهین” فعالیت داشته و از سال ۹۶ تاکنون تحت نام “باشگاه کوهنوردی شاهین” فعالیت می نماید استمرار فعالیت این باشگاه باور عمیق به تشکل گرایی در این ورزش و نیز حفظ نظم و انسجام درآن بوده است و طبعاً این انسجام نتیجه پالایشی است که هرازگاهی در گروه و باشگاه انجام می گردد .

موسس باشگاه کوهنوردی شاهین، شرکتی به نام شاهین اوج ستیغ زاگرس می باشد که این شرکت در زمینه های صنعت و ورزش کوهنوردی فعالیت دارد و اشراف کامل به فعالیت باشگاه دارد.
جزوه پیش رو آئین نامه داخلی، باشگاه کوهنوردی است که میثاقی است بین تمام اعضای کوهنوردی شاهین که براساس این آئین نامه فعالیت خود را پیش می برد . و از شما عضو گرامی خواهان مطالعه دقیق و تطبیق کامل رفتاری خود در این چهار چوب و ضوابط می باشیم.

باتشکر
هیئت مدیره باشگاه کوهنوردی شاهین اراک