نوشته‌ها

صعود به قله چال خاتون

طبق تقویم باشگاه صعود روز ششم دی ماه 98 با سرپرستی خانم قدیمی و10 نفر از اعضائ باشگاه انجام شد طبق برنامه ریزی قبلی ساعت 6:30 دقیقه در میدان شریعتی افراد شرکت کننده حاضر شدند