نوشته‌ها

شرح برنامه :
طبق قرار قبلی ساعت ۷:۲۰ روز جمعه ۲۸ شهریور ۹۹ و پس از تجمع شرکت کنندگان در میدان شریعتی ، اراک را به سمت روستای قوش تپه ترک نموده و در ساعت ۸ به این روستا رسیده و در کنار چشمه بهسازی شده میان روستا پیاده شدیم . در جهت شمال ادامه مسیر داده و از روستا خارج شده و در کنار چشمه کوچکی که در نزدیکی روستا قرار دارد برای صرف صبحانه توقف نمودیم . پس از
صعود خود را آغاز کرده و از صرف صبحانه و آماده شدن نفرات در ساعت ۸:۴۵ طریق پاکوب موجود و از میان باغهای جنوب روستا خود را به ابتدای گرده جنوبی رساندیم . عبور از این گرده نیازمند کمی دست به سنگ شدن دارد البته اگر دقت نموده و از مسیر صحیح صعود کنیم دشواری زیادی ندارد ولی اگر از مسیر درست حرکت نکنیم در گیری با سنگها بیشتر شده و برای افراد مبتدی می تواند خطرناک
باشد .
پس از صعود این گرده مسیر را در جهت شمال غرب ( به سمت چپ ) ادامه داده و در نهایت در ساعت ۱۱:۳۰ به قله آلادغ صعود کردیم. پس از کمی توقف روی قله و گرفتن عکس و صرف میوه و تنقلات در ساعت ۱۲:۲۰ فرود خود را آغاز کردیم.
برای این منظور بایستی مسیر صعود را تا بالای گرده فوق الذکر فرود آمده و در اینجا وارد دره سمت چپ موسوم به دره سخت زرد یا سنگ زرد شویم . فرود از این دره نیازمند دقت و هوشیاری برای پیداکردن مسیر می باشد چرا که در صورت بی دقتی و عدم توجه به سنگ چین های راهنما با مسیر های صخره ای و پرتگاهی در ۱۴ به محل چشمه / گیر شده و احتمال خطر و سقوط وجود دارد . در ساعت ۱۴:۲۰ به محل چشمه کوچکی که صبحانه را در کنار آن صرف کرده بودیم رسیده و ناهار را در اینجا صرف کردیم و در ساعت ۱۵:۴۵ نیز سوار ماشین شده و در ساعت ۴۵ شریعتی اراک پیاده شده و برنامه به پایان رسید