Blog Elements

You can display blog posts in various ways with the “Blog Post” element/shortcode. You can see one example here and even more at the blog main menu item of this demo.

شرح برنامه :
طبق قرار قبلی ساعت ۷:۲۰ روز جمعه ۲۸ شهریور ۹۹ و پس از تجمع شرکت کنندگان در میدان شریعتی ، اراک را به سمت روستای قوش تپه ترک نموده و در ساعت ۸ به این روستا رسیده و در کنار چشمه بهسازی شده میان روستا پیاده شدیم . در جهت شمال ادامه مسیر داده و از روستا خارج شده و در کنار چشمه کوچکی که در نزدیکی روستا قرار دارد برای صرف صبحانه توقف نمودیم . پس از
صعود خود را آغاز کرده و از صرف صبحانه و آماده شدن نفرات در ساعت ۸:۴۵ طریق پاکوب موجود و از میان باغهای جنوب روستا خود را به ابتدای گرده جنوبی رساندیم . عبور از این گرده نیازمند کمی دست به سنگ شدن دارد البته اگر دقت نموده و از مسیر صحیح صعود کنیم دشواری زیادی ندارد ولی اگر از مسیر درست حرکت نکنیم در گیری با سنگها بیشتر شده و برای افراد مبتدی می تواند خطرناک
باشد .
پس از صعود این گرده مسیر را در جهت شمال غرب ( به سمت چپ ) ادامه داده و در نهایت در ساعت ۱۱:۳۰ به قله آلادغ صعود کردیم. پس از کمی توقف روی قله و گرفتن عکس و صرف میوه و تنقلات در ساعت ۱۲:۲۰ فرود خود را آغاز کردیم.
برای این منظور بایستی مسیر صعود را تا بالای گرده فوق الذکر فرود آمده و در اینجا وارد دره سمت چپ موسوم به دره سخت زرد یا سنگ زرد شویم . فرود از این دره نیازمند دقت و هوشیاری برای پیداکردن مسیر می باشد چرا که در صورت بی دقتی و عدم توجه به سنگ چین های راهنما با مسیر های صخره ای و پرتگاهی در ۱۴ به محل چشمه / گیر شده و احتمال خطر و سقوط وجود دارد . در ساعت ۱۴:۲۰ به محل چشمه کوچکی که صبحانه را در کنار آن صرف کرده بودیم رسیده و ناهار را در اینجا صرف کردیم و در ساعت ۱۵:۴۵ نیز سوار ماشین شده و در ساعت ۴۵ شریعتی اراک پیاده شده و برنامه به پایان رسید

,

صعود به قله چال خاتون

طبق برنامه ریزی قبلی ساعت ۶ صبح در میدان شریعتی افراد شرکت کننده حاضر شدند وبا یک دستگاه مینی بوس به سمت محل مورد نظر(جاده اراک-ازنا) حرکت کردیم. پس از طی مسافت ۴۵ دقیقه ای به مکانی رسیدیم که در انجا سکوی نمازی واقع بود در این مکان پیاده شدیم این مکان در ارتفاع ۲۱۴۰ قرار داشت، و کنار چشمه ای در آن نزدیکی صبحانه صرف شد .
,

صعود به قله کلونچین

طبق برنامه ریزی قبلی و گرفتن شرایط آب و هوایی و ترک مسیر مورخ۲۰/۶/۹۹ ساعت ۱۵ ،اراک را با وسیله نقلیه شخصی به مقصد کوهرنگ‌ حرکت کردیم. از شهرهای خمین، گلپایگان، خوانسار، دامنه، داران گذشتیم و به کوهرنگ رسیدیم.و به سمت چلگرد حرکت کردیم در ادامه مسیر به جاده خاکی رسیدم و بعداز طی مسافتی ۱۰٫۵ کیلومتر ساعت۳۰/۱۹ دقیقه به محل تاسیسات سد دوم رسیدیم
,

صعود به قله مالگا

صبح روز جمعه ساعت ۶:۱۵با یک دستگاه مینی‌بوس و یک وسیله نقلیه شخصی به سمت روستای مروارید دره حرکت کردیم. ساعت ۷:۱۵ به روستای مروارید دره رسیده و پس از صرف صبحانه و معرفی همنوردان به یکدیگر، ساعت ۸ با سرقدمی آقای گودرزی و عقبداری آقای صیدی حرکت را به سمت قله آغاز کردیم.
,

صعود به قله علمکوه از مسیر گرده آلمان ها

چهارشنبه مورخه ۹۹/۶/۱۲ ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه اراک را به مقصد کلاردشت_ونداربن در استان مازندران ترک کردیم و ساعت ۰۸:۰۰ صبح پنج شنبه ۹۹/۶۱۳ در قرارگاه ونداربن بودیم، پس از صرف صبحانه ای مختصر ساعت ۰۹:۰۰ صبح و در هوایی مساعد و نسبتا خنک استارت برنامه از قرارگاه ونداربن به مقصد سرچال و سپس علم چال زده شد،
,

صعود به قله شاه البرز

پس از برنامه ریزی ها و هماهنگی های لازم با اعضای شرکت کننده و راهنمای مسیر آقای رضا طاهریان ، روز پنج شنبه ساعت ۱۴:۳۰ از اراک با یک دستگاه ون بسمت روستای حسنجون طالقان رهسپار شدیم
,

صعود به قله دماوند

مطابق برنامه ریزی انجام شده در ساعت ۲۴ مورخ ۲۹/۵/۹۹ازمیدان دروازه تهران با یک دستگاه ماشین مینی بوس به سمت روستای ناندل حرکت کردیم، ساعت ۷صبح مورخ ۳۰/۵/۹۹ به روستا رسیدیم