باشگاه شاهین بعنوان اولین باشگاه غارنوردی استان مرکزی عضو میپذیرد.

فعالیت های باشگاه شاهین

کوهنوردی و کوهپیمایی

کوهنوردی

باشگاه شاهین با دارا بدن مربیان با تجربه فعالیت های خود را با صعود به قلل شاخص ادامه میدهد.

طبیعت گردی

طبیعت گردی

باشگاه شاهین سعی نموده است با برگزاری تورهای مختلف طبیعت گردی مخاطبین خود را به دل طبیعت ببرد.

غارنوردی

غارنوردی

باشگاه شاهین بعنوان اولین باشگاه غارنوردی استان مرکزی می باشد

سنگنوردی

سنگ نوردی

باشگاه شاهین باشگاه شاهین باشگاه شاهین باشگاه شاهین باشگاه شاهین باشگاه شاهین

دره نوردی

دره نوردی

باشگاه شاهین باشگاه شاهین باشگاه شاهین باشگاه شاهین باشگاه شاهین باشگاه شاهین

دوچرخه سواری کوهستان

دوچرخه سواری

باشگاه شاهین باشگاه شاهین باشگاه شاهین باشگاه شاهین باشگاه شاهین باشگاه شاهین

چه زمانی؟ کجا؟

جلسات هفتگی

سه شنبه هر هفته

ساعت : ۱۷

مکان : دفتر باشگاه

تمرینات کوهپبمایی

دوشنبه و چهارشنبه هر هفته

ساعت : ۱۷

مکان : میدان کوهنورد (گردو)

تمرینات سنگنوردی

روزهای فرد

ساعت : ۱۸

مکان : سالن سنگنوردی ۵ مرداد